Architecture

Harnden & Bombelli Arquitectes

Casa Fasquelle

1968–1971

La casa és fruit de l’encàrrec d’un editor que forma part de la reduïda colònia de nordamericans que als anys seixanta s’havien establert a Cadaqués, força impermeables a les formes de vida autòctona en un microcosmos a part, si bé present a la localitat. Harnden i Bombelli pensen una casa que expressa clarament els trets propis de la cultura del seu client, per a la qual cosa combinen solucions tretes de la tradició domèstica nord-americana amb alguns procediments constructius tradicionals, propis del lloc i del país. La casa s’organitza per mitjà d’un sistema de murs de pedra parallels que quedaran a la vista tant per l’exterior com per l’interior. Aquests murs sostenen un desplegament de cobertes a dos vessants, a partir d’un carener transversal suportat per unes lleixes d’obra amb funció portant. El carener coincideix amb el principal eix de distribució, que lliga tota la casa en sentit transversal al sistema murari.

Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
Casa Fasquelle
42°17'41.5"N 3°17'25.8"E

Lieu: Cadaqués, Spain
Type: Maison

Text: Maurici Pla (COAC)
Photography: M. Sekiya - Fons Fotogràfic F. Català-Roca - Arxiu Històric del COAC


Publié: Septembre 2020
Catégorie: Architecture

Source