Architecture

Herman Krag

Eget hus i Trondheim

1950–1960

Et sjarmerende hus lagt på kanten av et større platå på drømmetomt. Huset følger slavisk terrengets bevegelse. Dette gir det kanskje en noe slapp holdning, og virkningen forsterkes ved det nedfallende vindu i overgangen sovefløy-stue. Stuen har fine proposjoner, men er trang. Utsiktsvinduet noe hardt skåret ut.

Eget hus i Trondheim
Eget hus i Trondheim
63°25'47.0"N 10°23'36.0"E

Lieu: Trondheim, Norway
Type: Maison

Collection: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Text: Arkitektur N


Publié: Juin 2022
Catégorie: Architecture

Source