Architecture

Knut Knutsen

Sommerhus på Tjøme

1960

I forbindelse med hyttebygging er det sjelden tilrådelig med større inngrep i terrenget, selv om man råder over tekniske hjelpemidler til å foreta en fullstendig forandring. Man betrakter terrenget som gitt og føyer sine former inn i denne sammenheng. En tomt i fallende terreng omfatter imidlertid ikke bare den lille terrengbit man eier, men hele det omgivende landskapsrom som tomten visuelt er en del av. Det er derfor ikke bare de former og rom som dannes av vegetasjonsforekomstene på tomten som er bestemmende for planen.

I sterkt fallende og kupert terreng knytter det seg estetisk sett store problemer til fundamenteringen og opparbeidelse av uteplasser, og situasjonen motiverer gjerne ukonvensjonelle planløsninger og særpreget ytre form. I fallende terreng blir det også gjerne slik at hus mer artikuleres som former i landskapet enn som konstruksjon.

Sommerhus på Tjøme
Sommerhus på Tjøme
Sommerhus på Tjøme
59°07'16.0"N 10°23'57.0"E

Lieu: Tjøme, Norway
Type: Résidence secondaire

Collection: Stiftelsen Arkitekturmuseet, Arkitektursamlingene
Text: Arkitektur N


Publié: Juin 2022
Catégorie: Architecture

Source