Francesc Rius i Camps: Casa Rius-Fina
Francesc Rius i Camps
Casa Rius-Fina